Sivas İl Müdürlüğü
 

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında 2013 yılı İl Eylem Planı doğrultusunda kurulması planlanan Çocuk Destek Merkezi’nin ön çalışmasının yapılması ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması amacıyla İl Müdürlüğümüz koordinesindeki toplantı yapıldı. 10 Aralık 2012

    5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu 5. Maddesinde belirtilen koruyucu ve destekleyici tedbirler çocuğun öncelikle kendi aile ortamında korunmasını sağlamaya yönelik danışmanlık, eğitim, bakım, sağlık ve barınma konularında alınacak tedbirlerdir. Bunlardan;

a)      Danışmanlık tedbiri çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirme konusunda; çocuklara da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol göstermeye,

 

b)      Eğitim tedbiri, çocuğun bir eğitim kurumuna gündüzlü veya yatılı olarak devamına; iş ve meslek edinmesi amacıyla bir meslek veya sanat edinme kursuna gitmesine veya meslek sahibi bir ustanın yanına yahut kamuya ya da özel sektöre ait işyerlerine yerleştirilmesine,

 

c)      Bakım tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu olan kimsenin herhangi bir nedenle görevini yerine getirememesi hâlinde, çocuğun resmî veya özel bakım yurdu ya da koruyucu aile hizmetlerinden yararlandırılması veya bu kurumlara yerleştirilmesine,

 

d)     Sağlık tedbiri, çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması ve tedavisi için gerekli geçici veya sürekli tıbbî bakım ve rehabilitasyonuna, bağımlılık yapan maddeleri kullananların tedavilerinin yapılmasına,

 

e)      Barınma tedbiri, barınma yeri olmayan çocuklu kimselere veya hayatı tehlikede olan hamile kadınlara uygun barınma yeri sağlamaya,

Yönelik tedbirlerdir.a

    5395 sayılı çocuk koruma kanunu kapsamında 2013 yılı İl Eylem Planı doğrultusunda kurulması planlanan Çocuk Destek Merkezi’nin ön çalışmasının yapılması ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması amacıyla 06.12.2012 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü,  Rehberlik Araştırma Merkezi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü, Sivas Belediyesi, Halk Sağlık Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün katılımıyla Aile danışma Merkezi Toplantı Salonunda toplantı yapılmıştır.  

                                                                                             

                                                                    Aile ve Sosyal Politiklar İl Müdürlüğü                                                                                                    

DSCI0035

DSCI0034

DSCI0033

DSCI0032

DSCI0031

DSCI0029