2018-2020 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2018-2020  Aralık ayı  İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme komisyon toplantısı 11.12.2017 tarihinde Vali Yardımcısı Zihni YILDIZHAN başkanlığında, çalıştay üyeleri ile gerçekleştirildi. 

Sivas ilindeki mevcut durum, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı taslağı hakkında bilgilendirme yapılması, il eylem planı çalışmalarında sürecin nasıl yürütüleceğine ilişkin bilgilendirme ve il eylem planının formatının (sorumlu kurum/kuruluşları, koordinatör kurum/kuruluşları, zaman, kaynak ve göstergeler) tanıtımının yapılması gerektiği değerlendirildi.

Katılımcıların "yerel düzenlemelerin ilgili mevzuatla uyumlaştırılması”, “toplumsal farkındalık, duyarlılık, bilinç kazandırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğine hizmet edecek zihniyet dönüşümünü sağlamak”, “koruyucu ve önleyici hizmet sunumunun geliştirilmesi ve şiddete maruz kalan kadınların her yönden güçlendirilmesinin sağlanması”, “il genelinde farklı kurumlar arasında sürekli ve etkin işbirliği kanallarının oluşturulması” konularında kurum/kuruluş yetkililerinin görüşlerine başvuruldu.


2018-2020 Sivas İli Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı 

http://sivas.aile.gov.tr/data/5a39fef4290eac13fce19d94/2018-2020 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Linki.docx

 


Sonraki Sayfa: "112 ACİL'İ GEREKSİZ MEŞGUL ETMEYİN AMBULANS GECİKMESİN"

Önceki Sayfa : Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal KARACA ile Rol Model Çalışmamız