Gün bu gün! Şehit Yakınları ve Gaziler İçin Dayanışma Kampanyası


15 Temmuz 2016 tarihinde silahlı darbe teşebbüsünde şehit olan vatandaşlarımızın ailelerinin kederlerini hafifletmek ve yaralılarımızın acılarına ortak olmak için “Dayanışma Kampanyası” başlatılmasına ilişkin Başbakanlık Genelgesi resmi gazetede yayımlanmıştır.
 
Başbakanlığın 2016/18 sayılı “15 Temmuz Dayanışma Kampanyası”na ilişkin yayınladığı genelge şu şekildedir;

Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzeni ve temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik menfur 15 Temmuz 2016 Silahlı Darbe Teşebbüsü, Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayeti, Hükümetimizin kararlı tutumu ve aziz milletimizin devletine ve demokratik iradesine sahip çıkmasıyla bertaraf edilmiştir. Bu vesile ile şanlı tarihimizin sayısız örneklerinde olduğu gibi millet ve devlet kenetlenmesi bir kez daha kendini göstermiştir.
Söz konusu hain Silahlı Darbe Teşebbüsünde şehit olan vatandaşlarımızın ailelerinin kederlerini hafifletmek ve yaralılarımızın acılarına ortak olmak için Hükümetimiz şehit ve gazilerimize tanınan bütün hakları tanımış ve tüm imkanlarını da seferber etmiştir. Ayrıca, hamiyetperver aziz milletimiz de yaşanan bu acı karşısında yoğun yardım etme talebinde bulunmuştur.
 
Milletimizin bu yoğun taleplerini karşılamak amacıyla, Başbakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde harcanmak üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevlendirilerek bir yardım kampanyası başlatılmış ve Genelge ekinde belirtilen banka hesapları açılmıştır.
 
Vatandaşlarımız, kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri yardımlarını belirtilen hesaba yatırabileceklerdir.
 
Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.  
  Binali YILDIRIM
                                                                                                                                                                                                                                                                                   Başbakan


                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
15 Temmuz Yardım Kampanyası Hesap Numaraları
 
T.C. ZİRAAT BANKASI ANKARA KURUMSAL ŞUBESİ
TL- Hesap İBAN No                        : TR71 0001 0017 4503 2156 2050 10   Hesap No :17453215620-5010
ABD Doları Hesap İBAN No         : TR44 0001 0017 4503 2156 2050 11   Hesap No :17453215620-5011
EURO Hesap İBAN No                   : TR17 0001 0017 4503 2156 2050 12   Hesap No :17453215620-5012
Banka Swift Kod No                         : TCZBTR2A
 
T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MERKEZ/ ANKARA ŞUBESİ
TL- Hesap İBAN No                        : TR22 0001 5001 5800 7304 8831 12    Hesap No : 00158007304883112
ABD Doları Hesap İBAN No         : TR89 0001 5001 5804 8016 2784 49    Hesap No : 00158048016278449
EURO Hesap İBAN No                   : TR19 0001 5001 5804 8016 2784 48    Hesap No : 00158048016278448
Banka Swift Kod No                         : TVBATR2A
 
T. HALK BANKASI BAKANLIKLAR/ANKARA ŞUBESİ
TL- Hesap İBAN No                        : TR56 0001 2009 4080 0005 0002 22 Hesap No : 05000222
ABD Doları Hesap İBAN No         : TR95 0001 2009 4080 0058 0002 23 Hesap No : 05000223
EURO Hesap İBAN No                   : TR68 0001 2009 4080 0058 0002 24 Hesap No : 05000224
Banka Swift Kod No                         : TRHBTR2A
 
Gerçek ve tüzel kişiler bu hesaplara doğrudan bağış yapabilecekleri gibi, Turkcell, Vodafone, ve Türk Telekom (Avea) GSM operatörlerinin “1507” SMS numarası “15Temmuz” yazarak 5 (Beş) TL karşılığı bağışta bulunabilirler.