‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2018-2020 İl Eylem Planı’ Çalıştayı

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2018-2020 İl Eylem Planı’ hazırlık çalışmaları 28.09.2017 10.00’da İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Huzurevi Konferans Salonunda İl Müdürümüz Hasan Aykut başkanlığında, çalıştay üyeleri ile gerçekleştirildi.

Çalıştay, kadına yönelik şiddet konusunda hazırlanan genel bir sunum ile devam etti. Sivas ilindeki mevcut durum, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı taslağı hakkında bilgilendirme yapılması, il eylem planı çalışmalarında sürecin nasıl yürütüleceğine ilişkin bilgilendirme ve il eylem planının formatının (sorumlu kurum/kuruluşları, koordinatör kurum/kuruluşları, zaman, kaynak ve göstergeler) tanıtımının yapılması gerektiği değerlendirildi.

Katılımcıların "yerel düzenlemelerin ilgili mevzuatla uyumlaştırılması”, “toplumsal farkındalık, duyarlılık, bilinç kazandırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğine hizmet edecek zihniyet dönüşümünü sağlamak”, “koruyucu ve önleyici hizmet sunumunun geliştirilmesi ve şiddete maruz kalan kadınların her yönden güçlendirilmesinin sağlanması”, “il genelinde farklı kurumlar arasında sürekli ve etkin işbirliği kanallarının oluşturulması” konularında kurum/kuruluş yetkililerinin görüşlerine başvuruldu.


Sonraki Sayfa: Kadın ve Demokrasi Vakfı Yönetim Kurulundan İl Müdürlüğümüze Ziyaret

Önceki Sayfa : Genel Müdürümüz Sayın Selahattin GÜVEN’in İl Müdürlüğümüze Ziyareti